Lessen en tarieven

 

Tarieven SRLO 2014/2015


beginnerscursus Basic Life Support/AED    

herhalingscursus BLS/AED                             

beginnerscursus (P)BLS                                   

herhalingscursus (P)BLS                                              De nadruk ligt op de vetgedrukte cursussen, de AED-instructie is niet meer los te zien van BLS. De andere cursussen worden dan ook bij uitzondering gegeven.

Alle cursussen zijn erkend en worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Reanimatieraad. Ook de instructeurs zijn NRR-erkend.


Let op: U krijgt na ongeveer een jaar via de mail automatisch een oproep voor een herhalingsles. Geeft u hier geen gehoor aan, dan ontvangt u niet opnieuw een herinnering. Indien u ingeschreven staat bij HartslagNu krijgt u ruim voor het verlopen van uw diploma bericht van hun. Volg jaarlijks een herhalingsles (advies Nederlandse Hartstichting)!


Beginnerscursus

In de cursusprijs voor nieuwe cursussen is inbegrepen een uitgebreid lespakket, certificaat

(2 jaar geldig), registratie, zaalhuur en twee consumpties (koffie, thee of frisdrank).

U kunt u via de website na een jaar inschrijven voor een herhalingscursus.


Herhalingscursus

Bij de herhalingscursussen wordt er van uitgegaan dat de cursist reeds in het bezit is van het door de Nederlandse Hartstichting uitgegeven Leerboek basale reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie.

Is dit niet het geval dan kan de cursist er voor kiezen om dit boekje vantevoren zelf aan te schaffen (bijv. bij de boekhandel of bol.com voor € 7,50 excl. evt. verzendkosten) of het boekje op de cursusavond aan te schaffen (€ 5,00).

Zonder dit boekje is het niet mogelijk om de cursus te volgen. Ook dient de cursist d.m.v. een geldig certificaat aan te kunnen tonen dat de beginnerscursus gevolgd is.

Alles wat verder benodigd is, wordt aan het begin van de les uitgereikt door de instructeur(s).

Bij de prijs van de herhalingscursus is het lespakket (m.u.v. het lesboekje), de zaalhuur en twee consumpties (koffie, thee of frisdrank) inbegrepen. N.B. bij de herhalingscursus BLS/beginners AED is het lesboekje wél inbegrepen!


Groepen

Voor groepen (familie, vrienden, sportverenigingen, bedrijven, enz.) vanaf zes personen kunnen besloten lesavonden georganiseerd worden op de cursuslocatie in Goutum.

Indien er eventueel gekozen wordt voor een (door de SRLO goedgekeurde) eigen locatie, wordt er korting gegeven op de cursusprijs. De korting is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er kan vrijblijvend een offerte worden aangevraagd.

Ook als er gebruik wordt gemaakt van de cursuslocatie in Goutum geldt er voor groepen vanaf 12 personen een aangepast tarief.

€ 37,50

€ 27,50

€ 35,- (min. 5 deelnemers)

€ 22,50 (min. 5 deelnemers)

home  | lessen en tarieven  | instructeurs  |  cursuslocatie  |  cursusdata  |  downloads  | faq  |  contact

Indien gewenst en op verzoek bieden wij de mogelijkheid om kosteloos per pinpas of creditcard te betalen.

Via deze link kunt u zelf ook voordelig kennismaken met Payleven.