Cursuslocatie

 


Dorpshuis "Ien en Mien"

Buorren 13a

9084 BB Goutum


www.dorpshuisgoutum.nl


"Ien en Mien" is zowel per fiets als per auto goed bereikbaar en beschikt over ruim voldoende gratis parkeerruimte. Voor vragen omtrent de cursuslocatie kunt u via de mail of telefoon

(06 479 58 697) contact met ons opnemen.


Andere mogelijkheden:

Indien u zich met zes of meer personen tegelijkertijd aanmeldt, kunnen wij ook op een door u gekozen locatie les komen geven (eventuele zaalhuur is dan voor eigen rekening). Deze locatie moet wel aan een aantal eisen voldoen, deze nemen wij graag met u door.

Eventueel kan de les dan, in overleg, ook op ochtend of middag worden georganiseerd.

Wij verzorgen ook lessen voor inwoners uit o.a.:

 1. -Wirdum

 2. -Reduzum

 3. -Grou

 4. -Het Bildt

 5. -Stiens e.o.

 6. -Dokkum

 7. -Damwoude

 8. -Veenwouden

 9. -Rinsumageest

 10. -Zwaagwesteinde

 11. -Aldtjserk

 12. -Oentsjerk

 13. -Gytsjerk

 14. -Tytsjerk

 15. -Hurdegaryp

...enzovoort

Lessen op locatie zijn altijd mogelijk, informeer hier naar!

home  | lessen en tarieven  | instructeurs  |  cursuslocatie  |  cursusdata  |  downloads  | faq  |  contact