Stichting Reanimatie Leeuwarden en Omstreken

 In Nederland worden per jaar zo’n 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand,

voor een stad als Leeuwarden betekent dat ongeveer 3 mensen per week.

De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn bepalend voor de overlevingskans.

Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren…Reanimeren leer je zo...

De SRLO biedt u de mogelijkheid om in één avond de benodigde kennis in theorie en praktijk op te doen. Na deze cursus bent u niet alleen in staat om effectief hartmassage en mond-op-mondbeademing (Basic Life Support) toe te passen, maar ook bevoegd om een Automatische Externe Defibrillator (AED) te bedienen. Het is een intensieve avond die om 19:00 uur begint en waarbij zowel de theorie als de praktijk ruim aandacht krijgt. De lessen zijn zo opgebouwd dat ze voor jong en oud zijn te volgen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Reanimeren met de SRLO leer je zo!


Onze lessen worden gegeven door zeer ervaren instructeurs en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting. Daarom mogen wij ons ook reanimatiepartner van de Hartstichting noemen.

Het predikaat "reanimatiepartner" staat garant voor de kwaliteit van de lessen en geeft u dus extra zekerheid. Helaas is er veel kaf onder het koren; een les volgen bij een erkende reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting geeft u de garantie dat u alle handelingen op de juiste manier aanleert. Commerciële belangen spelen in het geheel geen rol, iets wat helaas wel geldt voor veel "niet-reanimatiepartners". Inmiddels hebben wij duizenden mensen met succes opgeleid en kunnen wij vele bedrijven en scholen tot onze klantenkring rekenen, bijv. de ING, zieketekostenverzekeraar De Friesland, huisarts-, fysiotherapie- en tandartspraktijken, scholen in Leeuwarden en Burgum, enz. enz.


Onze instructeurs zijn werkzaam in de ambulancesector en hebben in de praktijk dus veel te maken met reanimaties. Het is gebleken dat dit een meerwaarde heeft bij het lesgeven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de stof inzichtelijker gemaakt, ook kunnen wij op vragen een realistischer antwoord geven.

Wij werken uitsluitend met NRR-gecertificeerde instructeurs!


Wij hebben er bewust voor gekozen de prijs van een beginnerscursus laag te houden zodat de cursus voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Ondanks de lage prijs ontvangt u een uitgebreid lespakket,

een certificaat en twee consumpties. Ook de zaalhuur en de kosten voor registratie zijn inbegrepen.

Uiteraard verzorgen wij ook herhalingslessen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!


Let op: de kosten van een reanimatiecursus worden door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Informeer hier naar...


Kijk ook eens op www.zesminutenzone.nl of www.reanimatiepartner.nl

 

  Ook helpen om

  Fryslân Hartveilig te maken?

  Kijk hier voor informatie!

Voordelig en verantwoord een AED aanschaffen?

Klik hier voor meer informatie!