Downloads

 

Op deze pagina vindt u achtergrondartikelen en filmpjes ter verduidelijking van de lesstof. In de lessen zal hier naar verwezen worden. De artikelen worden voortdurend aan de actualiteit aangepast. Bezoek daarom regelmatig onze site.


de winst die een AED oplevert: lees hier het artikel van intensivist Michaël Kuiper


klik hier (deel 1) en hier (deel 2) voor het artikel uit de Leeuwarder Courant over de alarmering per sms (6-minuten-zone)


klik hier voor de poster met verkorte BLS/AED-instructie

(let op: deze poster dient nooit ter vervanging van de cursus!)


klik hier voor de poster met BLS-instructie (alleen van toepassing als u niet in het bezit bent van een AED en deze ook niet binnen zes minuten bij u gebracht kan worden)


klik hier voor een poster die u uit kunt printen en kunt ophangen op een goed zichtbare plaats


klik hier voor de meest recente richtlijnen voor het reanimeren van volwassenen (vastgesteld door de Europese Reanimatieraad)

De agonale ademhaling (gaspen): hoe ziet dat er nu eigenlijk uit?

Let op: dit filmpje kan als schokkend worden ervaren!

Waarom het belangrijk is om de massage niet te onderbreken...

home  | lessen en tarieven  | instructeurs  |  cursuslocatie  |  cursusdata  |  downloads  | faq  |  contact

Dit filmpje toont wat een defibrillator/AED doet. De ritmestrook aan de onderzijde toont het ventrikelfibrilleren dat overgaat in een normaal ritme (uitleg tijdens de cursus)